Buitelaar Engineering > Tuinbouwtechniek > Mestbak Gelijkloopregeling

Mestbak gelijkloopregeling

Uit de markt kregen we steeds meer vragen om de problemen te verhelpen van het ongelijk leegtrekken van de kunstmestbakken.

Hiervoor hebben we een regelaar ontwikkeld die dit probleem oplost.

Als het niveaus van de A en B bak verschillen, corrigeert de gelijkloopregeling de klepstand van de motorkraan, net zo lang totdat de niveaus van de mestbakken weer gelijk zijn.

De gelijkloop regeling kan aan elke klimaatcomputer worden geïnstalleerd.

Wij ontwerpen, produceren en programmeren uw installatie of machine op maat.